Diverse links.

Indløsning af Svensk Jaktkort:        http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/

Indfortoldning af våben ved indrejse til Sverige:        https://tullverket.se/sv/privat/resa/resamedskjutvapenforjaktellertavling.4.5c3d004415b89fa6ac7adf.htm

Våbenkontoret, Administrativ Center Vest :        https://politi.dk/kontakt-politiet/politiets-administrative-center

Sindal Skydebane, åbningstider:       http://sindaljagtforening.dk/aktiviteter/skydning/riffelskydning/

.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/