Nyhedsoversigt

14. maj 2020
Bukkepral i coronaens tid kræver nye løsninger. Danske jægere kan godt mødes og afholde fysisk bukkepral, men der er nogle forholdsregler, som skal overholdes. Dem kan du læse om her. Som et alternativ afholder jægerforbundet den 16. …
13. maj 2020
Bukkejagt er noget helt særligt i den danske jagtkultur. Hvis bukkejagten som vi kender den skal bevares, så skal den drives med omtanke!
26. jun. 2020
Det er blevet nemmere og mere fleksibelt for jagtforeningerne at få hjælp, inspiration og uddannelse på jagthundeområdet. Forbundsinstruktørerne dækker hele landet, og de er lokalt forankret. Brug dem!
25. jun. 2020
I kraft af en stadig stigende efterspørgsel på jagthundeinstruktør-uddannelsen og et større udvalg af uddannelses- og kursusmuligheder, er der vedtaget en ny struktur for jagthundeområdet.
24. jun. 2020
Med en fremgang i Vildtudbyttestatistikken på 138,9 procent i forhold til antal nedlagte dyr sidste år, understreger mårhunden sit dødbringende aftryk på naturen.
15. jun. 2020
Det kræver stor viden om mårhundenes biologi og adfærd, dygtige og skarpe hunde, netværk til andre med interesse for mårhunde og evnen til at være tillidsvækkende og troværdig, hvis man vil gøre sig som mårhunde-hvalpe-reguleringsjæge…

Nyheder fra Kreds 1

Nyheder fra DJ

2. jul. 2020
Mens vi venter på en redegørelse fra Miljøministeriet om baggrunden for ministerens beslutning om at ændre jagttiderne for ringdue, bringer vi her en historisk oversigt over ændringerne af jagttiderne i nyere tid.
1. jul. 2020
I dag, den 1. juli 2020, træder den nye bekendtgørelse om jagttider i kraft. Det betyder bl.a. fredning af taffeland, havlit og fløjlsand.
1. jul. 2020
Stik imod Vildtforvaltningsrådets anbefaling indskrænker miljøministeren jagttiden på ringdue med næsten en måned. ”Meget problematisk,” siger DJ-formand.
30. jun. 2020
Ejere af lyddæmpere og halvautomatiske rifler har måttet vente endog meget længe på disse ændringer af våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret.
30. jun. 2020
I samarbejde SWECO-Acoustica har DJ udført en række målinger på hvor meget skydehuse er i stand til at dæmpe skudstøj.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/